ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլ - 2022 թ․

2022[Մարզային→Ռուսաց լեզու]

Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2022