ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլ - 2022

2022[Մարզային→Ինֆորմատիկա]

Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2022