Քիմիայի մարզային փուլ, 2020-2021

2021[Մարզային→Քիմիա]

Կից փաստաթուղթՉափ
PDF icon Ցուցակներ - Արագածոտն104.99 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արարատ103.6 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արմավիր111.56 KB
PDF icon Ցուցակներ - Արցախ104.02 KB
PDF icon Ցուցակներ - Գեղարքունիք109.28 KB
PDF icon Ցուցակներ - Կոտայք284.43 KB
PDF icon Ցուցակներ - Լոռի111.03 KB
PDF icon Ցուցակներ - Շիրակ116.39 KB
PDF icon Ցուցակներ - Սյունիք111.19 KB
PDF icon Ցուցակներ - Տավուշ102.51 KB
PDF icon Ցուցակներ - Վայոց ձոր104.58 KB
PDF icon Ցուցակներ - Երևան119.4 KB
PDF icon Առաջադրանքները և պատասխանները - 9-րդ դասարան535.96 KB
PDF icon Առաջադրանքները և պատասխանները - 10-րդ դասարան623.34 KB
PDF icon Գնահատման մեխանիզմը - 9-12-րդ դասարաններ391.28 KB
PDF icon Արդյունքներ - Երևան - բողոքարկումից հետո53.28 KB
PDF icon Առաջադրանքները և պատասխանները - 11-12-րդ դասարան566.81 KB
PDF icon Արդյունքներ - Արագածոտն104.54 KB
PDF icon Արդյունքներ - Արարատ103.27 KB
PDF icon Արդյունքներ - Արմավիր110.93 KB
PDF icon Արդյունքներ - Արցախ103.56 KB
PDF icon Արդյունքներ - Գեղարքունիք108.84 KB
PDF icon Արդյունքներ - Կոտայք284.01 KB
PDF icon Արդյունքներ - Լոռի110.76 KB
PDF icon Արդյունքներ - Շիրակ116.2 KB
PDF icon Արդյունքներ - Սյունիք110.88 KB
PDF icon Արդյունքներ - Տավուշ102.26 KB
PDF icon Արդյունքներ - Վայոց ձոր104.17 KB
PDF icon Արդյունքներ - Երևան120.33 KB
PDF icon Վերջնական արդյունքները և դիպլոմները - Երևան120.77 KB
Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2021