ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ, Հանրապետական փուլ - 2020 թ.

2020[Հանրապետական→Ռուսաց լեզու]

Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2020