ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ, Հանրապետական փուլ - 2020 թ.2020[Հանրապետական→Գերմաներեն]


Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2020