ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ, Հանրապետական փուլ - 2020 թ.

2020[Հանրապետական→Գերմաներեն]

Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2020