ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, Հանրապետական փուլ - 2020 թ.

2020[Հանրապետական→Պատմություն]

Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2020