ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, Մարզային փուլ - 2020 թ.

2020[Մարզային→Պատմություն]

Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2020