ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ, Մարզային փուլ - 2020 թ.

2020[Մարզային→Ռուսաց լեզու]

Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2020