ՔԻՄԻԱ, Մարզային փուլ - 2020թ.

2020[Մարզային→Քիմիա]

Կից փաստաթուղթՉափ
PDF icon Արագածոտն - մարզային փուլի մասնակիցների ցուցակները104.46 KB
PDF icon Արարատ - մարզային փուլի մասնակիցների ցուցակները109.96 KB
PDF icon Արմավիր - մարզային փուլի մասնակիցների ցուցակները114.34 KB
PDF icon Արցախ - մարզային փուլի մասնակիցների ցուցակները105.29 KB
PDF icon Գեղարքունիք - մարզային փուլի մասնակիցների ցուցակները108.8 KB
PDF icon Կոտայք - մարզային փուլի մասնակիցների ցուցակները286.05 KB
PDF icon Լոռի - մարզային փուլի մասնակիցների ցուցակները116.59 KB
PDF icon Շիրակ - մարզային փուլի մասնակիցների ցուցակները120.94 KB
PDF icon Սյունիք - մարզային փուլի մասնակիցների ցուցակները110.7 KB
PDF icon Տավուշ - մարզային փուլի մասնակիցների ցուցակները105.49 KB
PDF icon Վայոց ձոր - մարզային փուլի մասնակիցների ցուցակները104.94 KB
PDF icon Երևան - մարզային փուլի մասնակիցների ցուցակները134.61 KB
PDF icon Առաջադրանքներ - 9-րդ դասարան515.84 KB
PDF icon Առաջադրանքներ - 10-րդ դասարան519.15 KB
PDF icon Առաջադրանքներ - 11-12-րդ դասարաններ777.81 KB
PDF icon Լուծումներ - 9-րդ դասարան613.24 KB
PDF icon Լուծումներ - 10-րդ դասարան573.71 KB
PDF icon Լուծումներ - 11-12-րդ դասարան395.93 KB
PDF icon Պատասխաններ և գնահատման չափանիշներ - 9-12-րդ դասարաններ998.86 KB
PDF icon Արագածոտն - մարզային փուլի արդյունքները38.09 KB
PDF icon Արարատ - մարզային փուլի արդյունքները43.66 KB
PDF icon Արցախ - մարզային փուլի արդյունքները39.05 KB
PDF icon Գեղարքունիք - մարզային փուլի արդյունքները41.04 KB
PDF icon Կոտայք - մարզային փուլի արդյունքները219.63 KB
PDF icon Լոռի - մարզային փուլի արդյունքները50.22 KB
PDF icon Շիրակ - մարզային փուլի արդյունքները54.99 KB
PDF icon Սյունիք - մարզային փուլի արդյունքները44.42 KB
PDF icon Տավուշ - մարզային փուլի արդյունքները39.11 KB
PDF icon Վայոց ձոր - մարզային փուլի արդյունքները38.53 KB
PDF icon Երևան - մարզային փուլի վերջնական արդյունքները և դիպլոմները133.7 KB
PDF icon Արմավիր - մարզային փուլի արդյունքները47.97 KB
Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2020