Քիմիա առարկայի օլիմպիադայով բոլոր հետաքրքրվողներին

Հարգելի ուսուցիչներ և աշակերտներ,
Սիրով ուզում ենք Ձեզ հրավիրել քիմիայի առարկայական օլիմպիադայի նախապատրաստական դասախոսություններից առաջինին, որը տեղի կունենա սույն թվականի
նոյեմբերի 23-ին ժամը 11:00-ին ԵՊՀ-ում։ Նախատեսվում են դասախոսություններ հետևյալ թեմաներով․
1․Լյուիսի կառուցվածքային բանաձև։ VSEPR տեսություն։
2․Թերմոդինամիկայի հիմնական եզրույթները։ Առաջին օրենք։
3․Քիմիական կինետիկա։ Ռեակցիայի կարգ։ Մոլեկուլյարություն։
Կլինեն նաև թեմաներին վերաբերվող խնդիրների և վարժությունների համատեղ քննարկումներ։
Աշխատանքները կավարտվեն ժամը 16:00-ին։
Ժամը 13:00-14:00 ընդմիջում։
Խնդրում ենք մինչև սույն թվականի նոյեմբերի 14-ը ամրագրել Ձեր մասնակցությունը,նամակ ուղարկելով armchemolymp@gmail.com էլ-փոստի հասցեին, որում նշել․
• Անուն, Ազգանուն
• Կարգավիճակ (աշակերտ/ուսուցիչ)
• Դպրոցի ամբողջական անունը
Սպասում ենք քիմիա առարկայի օլիմպիադայով բոլոր հետաքրքրվողներին։
Քիմիայի առարկայական օլիմպիադայի կազմկոմիտե։