ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, Միջազգային փուլ - 2019թ․

2019[Միջազգային→Ինֆորմատիկա]

Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2019