ՔԻՄԻԱ, Միջազգային փուլ - 2019 թ.

2019[Միջազգային→Քիմիա]

Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2019