ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ, Հանրապետական փուլ - 2019 թ․

2019[Հանրապետական→Ռուսաց լեզու]

Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2019