Անգլերենի, ֆրանսերենի և գերմաներենի մարզային փուլ

2019[Մարզային→Անգլերեն]

Կից փաստաթուղթՉափ
PDF icon Անգլերեն։ Առաջադրանքներ - 9-10-րդ դասարաններ243.38 KB
PDF icon Անգլերեն։ Առաջադրանքներ - 11-12-րդ դասարաններ241.67 KB
PDF icon Ֆրանսերեն։ Առաջադրանքներ - 9-10-րդ դասարաններ252.05 KB
PDF icon Ֆրանսերեն։ Առաջադրանքներ - 11-12-րդ դասարաններ259.72 KB
PDF icon Գերմաներեն։ Առաջադրանքներ - 9-10-րդ դասարաններ59.58 KB
PDF icon Գերմաներեն։ Առաջադրանքներ - 11-12-րդ դասարաններ61.84 KB
PDF icon Անգլերեն։ Պատասխաններ - 9-10-րդ դասարաններ405.21 KB
PDF icon Անգլերեն։ Պատասխաններ - 11-12-րդ դասարաննե388.48 KB
PDF icon Ֆրանսերեն։ Պատասխաններ - 11-12-րդ դասարաննե223.48 KB
PDF icon Գերմաներեն։ Պատասխաններ - 9-10-րդ դասարաններ72.24 KB
PDF icon Գերմաներեն։ Պատասխաններ - 11-12-րդ դասարաննե63.04 KB
PDF icon Գերմաներեն։ Գնահատման չափանիշներ - 11-12-րդ դասարաններ40.36 KB
PDF icon Գերմաներեն։ Գնահատման չափանիշներ - 9-10-րդ դասարաններ38.75 KB
PDF icon Գերմաներենի արդյունքները - Երևան546.26 KB
PDF icon Ֆրանսերենի արդյունքները - Երևան549.11 KB
PDF icon Անգլերենի արդյունքները - Երևան420.82 KB
PDF icon Վերջնական արդյունքները և դիպլոմները - ԱՆԳԼԵՐԵՆ431.98 KB
PDF icon Վերջնական արդյունքները և դիպլոմները - ՖԱՆՍԵՐԵՆ383.93 KB
PDF icon Ֆրանսերեն։ Պատասխաններ - 9-10-րդ դասարաններ326.04 KB
PDF icon Վերջնական արդյունքները և դիպլոմները - ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ236.09 KB
Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2019