ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ, Մարզային փուլ -2019 թ.

2019[Մարզային→Ռուսաց լեզու]

Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2019