ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, Մարզային փուլ -2019 թ.

2019[Մարզային→Պատմություն]

Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2019