ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ առարկայի մարզային փուլ -2018

2018[Մարզային→Ռուսաց լեզու]

Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2018