ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ-2018

2018[Դպրոցական→Ինֆորմատիկա]

Օլիմպիադա: 
Առարկա: 
Տարեթիվ: 
2018