ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլ 2017

2017[Մարզային→Ինֆորմատիկա]

Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2017