Պատմություն, Հանրապետական փուլ 20172017[Հանրապետական→Պատմություն]