ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ, Հանրապետական փուլ -20172017[Հանրապետական→Հայոց լեզու]