ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԹԵՐԹԻԿ, ՆՄՈՒՇ և ԼՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ - 2024

2024[Մարզային→Կենսաբանություն]

Օլիմպիադա: 
Տարեթիվ: 
2024