2015[Պատանի մաթեմատիկոս→Մաթեմատիկա]

2015[Հանրապետական→Մաթեմատիկա]

2015[Մարզային→Մաթեմատիկա]

2015[Դպրոցական→Մաթեմատիկա]

2014[Դպրոցական→Մաթեմատիկա]

2013[Դպրոցական→Մաթեմատիկա]

2014[Պատանի մաթեմատիկոս→Մաթեմատիկա]

2014[Հանրապետական→Մաթեմատիկա]

2014[Մարզային→Մաթեմատիկա]

2012[Պատանի մաթեմատիկոս→Մաթեմատիկա]

Pages