2022[Մարզային→Գրականություն]

2021[Հանրապետական→Գրականություն]

2021[Մարզային→Գրականություն]

2020[Հանրապետական→Մաթեմատիկա]

2020[Հանրապետական→Մաթեմատիկա]

2020[Հանրապետական→Գրականություն]

2020[Հանրապետական→Գրականություն]

2020[Մարզային→Գրականություն]

2020[Մարզային→Մաթեմատիկա]

2019[Ընտրական→Մաթեմատիկա]

Pages