2019[Դպրոցական→Մաթեմատիկա]

2018[Հանրապետական→ՀԵՊ]

2018[Մարզային→ՀԵՊ]

2017[Համահայկական→Հայոց լեզու]

2017[Հանրապետական→ՀԵՊ]

2017[Մարզային→ՀԵՊ]

2016[Հանրապետական→ՀԵՊ]

2016[Մարզային→ՀԵՊ]

2016[Դպրոցական→Պատմություն]

2015[Հանրապետական→ՀԵՊ]

Pages