2022[Մարզային→Գերմաներեն]

2021[Հանրապետական→Գերմաներեն]

2021[Մարզային→Գերմաներեն]

2020[Հանրապետական→Մաթեմատիկա]

2020[Հանրապետական→Մաթեմատիկա]

2020[Հանրապետական→Գերմաներեն]

2020[Հանրապետական→Գերմաներեն]

2020[Մարզային→Գերմաներեն]

2020[Մարզային→Մաթեմատիկա]

2019[Ընտրական→Մաթեմատիկա]

Pages