2014[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Արդյունքներ]

2013[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Արդյունքներ]

2011[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Արդյունքներ]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Կենսաբանություն]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Մաթեմատիկա]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Ինֆորմատիկա]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Քիմիա]

2012[Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան օլիմպիադա→Ֆիզիկա]